2024 - Architektura, projekt, servis-inženýring...
Dolnická 2513/13, Cheb

Realizované projekty

10-letý projekt

Obytná zóna – bydlení v Chebu

Projekt vznikl za podpory vlastníků pozemků, nesl sebou celou řadu změn a alternativního řešení. Projekční kancelář dokázala zajistit průzkumy, přípravu projektu, územní, stavební řízení a vodohospodářské řízení, zajistila investora, spolupracovala na realizaci a celkovém dokončení stavby. Dnes je lokalita obytné zóny v provozu a probíhá výstavba rodinných domů.

Velkým plusem je umístění kanalizačních šachet mimo hlavní komunikaci, důvodem bylo eliminovat hluk od vozidel, zvýšení udržitelnosti kvality komunikace, servis kanalizace bez dopravního omezení, to vše s ohledem na vyšší komfort bydlení v této obytné zóně. Zlepšili jsme také komfort bydlení v Dolnické ulici jednosměrným provozem a tím omezením dopravy. Pro lepší dostupnost k občanské vybavenosti jsme navrhli autobusovou zastávku na hlavní ulici, která je dnes moderně osvětlena. Celá lokalita je opatřena datovým kabelovým rozvodem pro internet a televizi.

Museli jsme opravit ulici Dvořákova a napojení na křižovatku ul. Ašská, zajistit přístup k budoucímu zahradnictví.

Projekt – situace

Koordinační situace z projektu


………..………už se rosvítily ulice………………..

Snímky ze zahájení stavby.

Realizované projekty

Portfolio

Ukázka realizací typových rodinných domů z naší nabídky. Konkrétní informace o typových a atypických domech při osobní schůzce.

Moderní venkov

I moderní rodinný dům zapadá do venkovské zástavby

Klasické rodinné domy

V naší nabídce se objevují přízemní i patrové domy v různých velikostech.

Průmyslové stavby

Součástí realizace těchto průmyslových objektů jsou rovněž přístupové a zpevněné plochy.